Projektant Pelhřimov

Ing. Jiří Angelis
autorizovaný projektant pozemních staveb

5

Individuální projekty rodinných domů

5

Doplňkové stavby k rodinným domům

5

Pasporty

5

Územní studie

5

Inženýrská činnost

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě

Moje služby

Zaměřuji se na stavby menšího rozsahu, především individuální projekty rodinných domů.

Vypracuji projekty pasportů, demolice, rekonstrukce, přístavby, změny užívání apod.

Pro zpřesnění územního plánu vypracuji územní studie dané lokality

Všechny projekty zpracovávám převážně jednostupňově v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.,

Dokumentace obsahuje tyto dílčí části

 • stavební
 • konstrukční
 • zdravotní technika
 • vytápění
 • elektroinstalace
 • vzduchotechnika
Pro potřeby povolení dále zajistím
 • požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

 • průkaz energetické náročnosti (PENB)

 • statický výpočet

 • měření radonového indexu

 • přípravu žádosti pro vyjmutí ze ZPF

 • projekty přípojek inženýrských sítí

 • projekt ČOV

   

Komunikace s úřady

Pro své, ale i pro katalogové domky zajistím inženýrskou činnost vedoucí k získání potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a samotné povolení

Ceny

Každá stavba je individuální, proto i ceny stanovuji individuálně

Orientačně -> projekt novostavby rodinného domu typu bungalov do 200m2 zastavěné

plochy je stanovena od 45 000 Kč včetně profesí (ZTI, vytápění, elektroinstalace)

(v ceně nejsou části a průzkumy nutné k povolení – PENB, PBŘ, ZPF, radon)

Termíny

Termín zhotovení takového projektu je cca 2 měsíce od odsouhlasené studie.

Ke každé stavbě přistupuju individuálně

O mně

– v roce 2005 dokončené studium na SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě

 – v roce 2011 dokončené studium na VUT v Brně, stavební fakulta  (během studia spolupráce s projekční kanceláří na tvorbě výkresů)

– po studiu zaměstnán jako projektant pozemních staveb v ateliéru „Studio A“ v Pelhřimově

– v roce 2017 získání autorizace pro pozemní stavby

– od roku 2018 pracuji jako samostatný projektant se sídlem v Pelhřimově

let zkušeností v oboru

vyprojektováno rodinných domů

Rok 2021
 • Novostavba dvojdomku Luka nad Jihlavou
 • Novostavba RD Strměchy
 • Novostavba RD Skrýšov u Pelhřimova
 • Novostavba dvojdomku Poddubí
 • Novostavba RD Červená Řečice
 • Novostavba RD Krasíkovice

a další

Rok 2020
 • Novostavba RD Nová Cerekev
 • Novostavba RD Humpolec
 • Novostavba RD Boršov
 • Novostavba RD Onšovice
 • Novostavba RD Pelhřimov
 • Rekonstrukce kotelny Třešť
 • Změna užívání kulturní dům Pavlov

a další…

Rok 2019
 • Novostavba kapličky Ostrov u Ledče
 • Novostavba RD Lipice
 • Novostavba RD Blížkovice
 • Novostavba RD a minipivovaru Lipnice nad Sázavou
 • Novostavba RD Horní Cerekev
 • Uzemní studie Třešť
 • Pasport hospodářské části u RD Ostrov

a další…

Rok 2018
 • Novostavba RD Pelhřimov-Řemenovská
 • Novostavba RD Žlábek
 • Novostavba kulturní zařízení Vokov
 • Územní studie Libkova Voda
 • Novostavba RD Černovice
 • Novostavba chaty Pelhřimov

Moje projekty

Od roku 2018 zpracováno a povoleno více jak 50 projektů pro novostavby rodinných domů

Ukázka mé práce

Novostavba RD v Onšovicích

Projekt novostavby venkovského rodinného domu o velikosti 5+kk s užitnou plochou 170m2. Jednoduchý tvar obdélníka se zastřešením sedlovou střechou, z jižní strany vytvořeno klasické zápraží s přesahem střechy. Použity tradiční materiály jako cihelné zdivo, pálená krytina, dřevěné stropy a klasický vázaný krov.

Novostavba RD se stodolou

Rodinný dům se stodolou na polosamotě nedaleko Pelhřimova. V objektu se nachází bytová jednotka o velikosti 5+kk. Samotný rodinný dům je spojen se „stodolou“, kde se nachází relaxační část domu s letní kuchyní, saunou a skladovacím prostorem. Zdivo je jednovrstvé z keramických bloků, stropní konstrukce z keramických vložek, zastřešení je pomocí sedlové střechy s vaznicovým krovem a jako střešní krytina je zvolen lakovaný falcovaný plech.

Novostavba RD v Humpolci

Projekt moderního rodinného domu s ustupujícím podlažím a plochou střechou. V objektu je bytová jednotka o velikost 5+kk, vestavěná dvougaráž a sklad pro zahradu – užitná plocha domu 257m2. Zdivo z keramických bloků, stropní konstrukce z předpjatých železobetonových panelů, střecha řešená jaké plochá s atikou po obvodě a vnitřními svody. Krytina ze střešní PVC fólie kryté kačírkem.

Rekonstrukce RD v Osově

Projekt rekonstrukce staršího rodinného domu ve středočeském kraji. Projekt obsahuje bourací práce, sanace stávající stropní konstrukce nad sklepem, návrh nové dispozice a půdní vestavbu včetně nové  konstrukce krovu. Nově bylo provedeno zateplení fasády a kompletní vnitřní rozvody ZTI, vytápění a elektroinstalace. Vznikla zde bytová jednotka o velikosti 6+kk, užitná plocha objektu je téměř 250 m2.

Pasporty

Pro potřeby legalizace, prodeje nebo jako podklad pro další projekt lze zpracovat pasport stavby. Pasport zahrnuje kompletní zaměření objektu a převedení do elektronické podoby. Projekt tak obsahuje základní výkresy a technickou zprávu s popisem objektu.

Územní studie

Zpřesňující dokumentace územního plánu, kde bylo vytvořeno téměř 50 nových parcel pro rodinné domy v obci Olešná. Územní studie řeší rozmístění pozemků s ohledem na limity v území jako je např. vedení VN, napojení dopravní i technické infrastruktury, vymezení veřejného prostranství apod.

Kontaktujte mě

+420 777 864 361

angelis@projektantpe.cz

Ing. Jiří Angelis

Pražská 1114
Pelhřimov
393 01

IČO: 06264891
ČKAIT: 1400601

Datová schránka: 8cx4z8a
Bankovní účet: 2501352935/2010